Handledare med passion och engagemang

Peter Wells är handledare inom Tekniksprånget på Volvokoncernen och har precis mottagit priset vårens handledare. Av alla handledare inom Tekniksprånget valdes Peter ut på grund av sitt engagemang och den nominering hans praktikant Sofia Kockum skickade in. Peter är ansvarig för ART (Accident research team) på Volvokoncernen, där man forskar kring trafiksäkerhet, utreder olyckor och vad man kan göra för att förhindra olyckor.

Vad har tekniksprångaren Sofia fått göra?

Sofia har varit med i teamet så hon har fått följa med på möten för att se hur vi arbetar med säkerhet på Volvokoncernen. Hennes långsiktiga uppgift har varit att ta fram statistik kring oskyddade trafikanter och hur det ser ut när det gäller tunga fordon inom Europa. Hon har gått igenom databaser, letat upp information och sammanställt det till en rapport som vi kommer ge ut i slutet av sommaren.

Sofia har även fått arbeta med ett simuleringsverktyg som heter PreScan där ett antal typolyckor gällande lastbil och fotgängare visualiserats och simulerats. Detta för att se vad som behövs för att kunna undvika dessa i framtiden. Tanken med uppgiften var att dels göra lite mer ingenjörsjobb (programmera simuleringen) men även visa vad data som tas fram från statistiken används till.

Utöver den långsiktiga uppgiften så har det funnits möjlighet att göra ”små” akuta jobb som alltid dyker, inte bara inom mitt område utan från granngrupper som HMI. Det är ett viktigt inslag tror jag. Dels för att det speglar verkligheten men också för att utöka kontaktnätet och erfarenheterna.

Förutom det så har jag uppmuntrat henne att själv utforska Volvokoncernen och göra studiebesök på olika avdelningar. Jag tycker det är viktigt att man får se ingenjörsyrket ur ett större perspektiv och det kan man ju verkligen göra hos oss.

Sedan har hon såklart fått prova på att köra lastbil och även seglat på Volvo Ocean Race båt.

 

Jag uppmuntrar fler företag och fler på Volvo att prova på möjligheterna med att ta in tekniksprångare. I det stora perspektivet är det självklart att man vill få fler att läsa till ingenjör. Sen har man som företag ett jättebra tillfälle att marknadsföra sitt eget företag och visa på möjligheterna där. Men sedan är det också så att man faktiskt får ett bra jobb utfört.

 

Hur kom det sig att du blev handledare i Tekniksprånget och har du varit handledare tidigare?

Jag har varit handledare en gång tidigare men sedan har kollegor till mig också haft tekniksprångare. I höstas var det en läroperiod för mig och nu under våren har jag kunnat applicera det jag lärt mig för att bli en ännu bättre handledare.

På Volvokoncernen har vi också träffar med alla handledare innan, under och efter Tekniksprånget där vi ger varandra tips och råd och delar erfarenheter. Vi pratar även lite om vad Volvokoncernen kan göra centralt för att stötta när det gäller aktiviteter, till exempel när det gäller att planera studiebesök, men det viktigaste är att man delar med sig av erfarenheter och råd.

Vad är mest givande med handledarskapet?

Det är en sådan glädje i arbetet och det är så mycket energi, frågor och nyfikenhet kring ingenjörsyrket och det vi jobbar med, och det ger energi tillbaka. Det är lite den här upptäckarglädjen som smittar av sig, att man börjar tänka och fundera, att man får energi från deras energi.

Sen blir jag alltid lika förvånad över hur duktiga de är. Man kanske har en uppgift som man beräknar ska ta en vecka, och så tar det Sofia en dag att göra. Det finns så mycket kunskap, driv och lätthet i det. Det är lätt att tro att handledarskapet tar mycket tid och att man inte får ut någonting av det, men det är helt tvärt om. Det avlastar verkligen.

Det märks runtomkring på arbetsplatsen att alla uppskattar tekniksprångarna, alla uppskattar den nya dynamiken och den positiva energin de bidrar med.

Vilken är den största utmaningen i handledarskapet?

Den största utmaningen är själva arbetsuppgifter. Att hitta rätt uppgifter som kan vara bra att få utförda men även att vara beredd på att ändra eller anpassa dessa uppgifter utifrån vem praktikanten är.

Det är viktigt att ha en grad av anpassning och stötta inte bara på när det gäller arbetsuppgifter, utan även kring arbetsliv, sociala situationer och liknande på en arbetsplats.

Om det ska bli bra så behövs det en satsning tidsmässigt och det kan ju vara en utmaning i sig. Men om man kan avsätta den tiden så ger det mycket mer tillbaka för båda två.

Har du några sista ord om Tekniksprånget och handledarskapet?

Jag uppmuntrar fler företag och fler på Volvokoncernen att prova på möjligheterna med att ta in tekniksprångare. I det stora perspektivet är det självklart att man vill få fler att läsa till ingenjör. Sen har man som företag ett jättebra tillfälle att marknadsföra sitt eget företag och visa på möjligheterna där. Men sedan är det också så att man faktiskt får ett bra jobb utfört.

Jag ser bara att det finns en vinst att hämta med detta, från alla olika perspektiv.