Uppsala kommun – praktik på en växande kommun

Uppsala kommun är inne i ett mycket expansivt skede i sin stadsutveckling. Kommunen ska växa och år 2050 är visionen att vi är 350 000 invånare. Uppsala har ett rikt näringsliv och två universitet vilket gör att vi har en tätposition och är världsledande inom flera forskningsområden. Uppsala positionerar sig som en ”spännande och växande stad”.

Stadsbyggnadsförvaltningen består i dagsläget av fyra avdelningar och uppdraget består i att utveckla en attraktiv och hållbar kommun där nya uppsalabor vill bo och företagare vill etablera sig.

Som praktikant på Stadsbyggnadsförvaltningen får du en inblick i hur vi arbetar.
Hos oss finns många spännande arbetsuppgifter med varierat innehåll och varierade områden t ex

– Följa projekt för nybyggande
– Tillsammans med projektledare få insyn i hur förvaltningen arbetar i investeringsprojekt
– Vara delaktig i arbetet och ansvaret som väghållare, med avseende på trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet
– Delta i arbetet med planering och anpassning av lokaler till kommunens verksamheter
– Delta i förvaltning av kommunens bostadsbestånd samt teknisk förvaltning kring övriga fastigheter.

Intresserad?