CPAC ser stora möjligheter med Tekniksprånget

CPAC Systems är ett högteknologiskt företag med stark entreprenörsanda och kunder som Volvo och Yamaha. På det luftiga kontoret i Mölndal träffar vi Göran Åberg, Senior Product Manager, som ansvarar för Tekniksprånget på CPAC.

Göran berättar att CPAC har ett starkt engagemang i CSR-frågor och nära samarbete med Chalmers, så att gå med i Tekniksprånget var ett lätt beslut när de hörde talas om initiativet.

– Det här är en ingenjörsintensiv arbetsplats och vi vill kunna leva vidare, så Tekniksprånget är en möjlighet för oss att hitta potentiella framtida medarbetare.

CPAC har medverkat i Tekniksprånget sedan våren 2014. Redan under rekryteringsprocessen tar de redan på vad de nya praktikanterna kan och är intresserade av för att därefter matcha med passande arbetsuppgifter. Exempelvis kan någon som redan är duktig på programmering få svårare uppgifter än någon som gärna vill lära sig men inte har så mycket förkunskaper. Göran betonar också att det är viktigt att utmana praktikanterna. Tekniksprångarna som varit hos CPAC under våren har bland annat fått göra instruktionsfilmer som visats för hela företaget och nu används vid nyanställningar.

Filosofin är att göra nytta, trivas och utvecklas. Att bli en del av företaget och ta del av de möjligheter som ingenjörsyrket innebär, trots att praktikanterna är där kort tid, berättar Göran.

– Många av ungdomarna som kommer vet inte vad de vill jobba med eller vad de ska studera. Eftersom det inte vet riktigt vad ett ingenjörsyrke innebär. CPAC är ett litet företag men har alla funktioner som ett stort företag har, så vi brukar bjuda in alla avdelningar att presentera vad de gör för praktikanterna, dvs. vad en ingenjörsutbildning kan leda till. Dessutom uppmuntrar vi ungdomarna att prata mycket med våra exjobbare.

Den stora majoriteten av CPAC’s tidigare tekniksprångare har gått vidare till ingenjörsstudier och de brukar nu koppla ihop tidigare praktikanter med nya som vill veta mer om olika utbildningar och studentlivet.

Handledarskapet beskriver Göran som något som ger mycket, både energi och kunskap. Han upplever att praktikanterna är väldigt duktiga, orädda och framåt och får mycket gjort. Samtidigt kan det ibland vara en utmaning att hitta personer som fungerar bra tillsammans i grupp och i början var det lite knepigt att få till ett bra flöde av arbetsuppgifter, men det har löst sig nu.

– Alla på företaget vet att praktikanterna är här och räknar med dem som en resurs. Vi brukar skicka ut mail till alla anställda att de gärna får skicka in arbetsuppgifter så nu har vi en lista att beta av.

Göran har också tips till andra arbetsgivare som tar emot tekniksprångare:

  • Sälj in deras kunskap i organisationen. Låt dem visa upp sig och presentera vad de har gjort, då förstår medarbetarna att här finns en extra resurs och att de är en del av företaget.
  • Försök ha samma handledare flera terminer i rad så att handledaren kommer in i rollen och kan forma praktiken efter eget huvud.
  • Låt praktikanterna skriva dagbok. Det ger både dig och dem en bra överblick över olika uppgifter de genomfört.

CPAC är jättenöjda med Tekniksprånget och Göran tycker fler bristyrken borde kopiera konceptet.

– Många kan vara intresserade av ett yrke men osäkra på om det är något för dem då de inte vet vad det egentligen innebär. Genom Tekniksprånget får ungdomarna verkligen testa, det är inte prao eller sommarjobb utan att jobba på riktigt.