Trygg anställning och utmaningar i arbetslivet

I samband med ansökningsprocessen för höstens praktikperiod 2016 har IVA-Tekniksprånget genomfört en undersökning hos de personer som registrerat sig i Tekniksprångets ansökningsportal. Undersökningen syftar till att ta reda på vad ungdomar prioriteringar inför det framtida arbetslivet. Målgruppen för undersökningen innefattar de personer som är behöriga att söka till Tekniksprånget, dvs de ungdomar som tagit studenten från…