Trygg anställning och utmaningar i arbetslivet

I samband med ansökningsprocessen för höstens praktikperiod 2016 har IVA-Tekniksprånget genomfört en undersökning hos de personer som registrerat sig i Tekniksprångets ansökningsportal. Undersökningen syftar till att ta reda på vad ungdomar prioriteringar inför det framtida arbetslivet.

Målgruppen för undersökningen innefattar de personer som är behöriga att söka till Tekniksprånget, dvs de ungdomar som tagit studenten från ett tekniskt- eller naturvetenskapligt gymnasieprogram och ännu inte fyllt 21 år. Frågorna till undersökningen besvarades av cirka 1870 ungdomar mellan april-juni 2016.

En övervägande majoritet av de svarande anger att det är stor sannolikhet att de tänker välja en högre teknisk utbildning, 89 %. Däremot svarar 55 % att det finns någonting som gör att de tvekar. Detta beror på framför allt en osäkerhet på var utbildning leder, att matematiken är för svår eller ”annan anledning”.

Vad gäller val av utbildning och faktorer som påverkar detta hamnar ”intresset för ämnesområdet” i topp tillsammans med ”bredden av arbetsmöjligheter när utbildningen är klar”. Längst ner placerar sig ”fördelning av män och kvinnor på utbildningen” samt ”att uppnå en chefsroll”. ”Att uppnå en chefsroll” hamnar även mycket långt ner när det gäller frågan vad de svarande tror är viktigast för dem i den framtida karriären. Förutom detta så prioriteras ”hög lön” lägst. Viktigast anses istället ”balans mellan arbete och privatliv” och ”en trygg anställning” vara.

När frågan istället handlade om vad de svarande tror sig vara viktigast i sin framtida karriär hamnar ”en trygg anställning” i topp tillsammans med ”ständiga utmaningar” och ”balans mellan arbete och privatliv”. Att arbetsgivaren värnar om mångfald och miljö är dessutom mycket viktigt för denna målgrupp. En övervägande majoritet (91 %) kan också tänka sig att flytta för ett jobb.