Sollentuna kommun – Praktik på miljö- och byggnadskontor

Vi är ca 40 personer som jobbar på miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna kommun. Vi arbetar på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden som består av folkvalda politiker.

Kontoret har fyra enheter:

  • Bygglovsenheten, som bland annat arbetar med att ta emot och pröva ansökningar om bygglov så att de stämmer överens med lagar och andra regler.
  • Miljö- och hälsoskyddsenheten, som har miljökontroller hos exempelvis företag och restauranger i kommunen för god hälsa och bra miljö hos Sollentunas invånare.
  • Mät- och kartenheten, som ser till att samhället har tillgång till korrekta data och adresser så att bland annat polis, räddningstjänst och sjukvård ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Det används även som planeringsunderlag när hus ska byggas till exempel.
  • Kansliet, som leder, stödjer och samordnar det övergripande arbetet på kontoret. Kansliet ansvarar för övergripande administration, kommunikation och hantering med miljö- och byggnadsnämnden.

Som praktikant hos oss får du prova på många olika uppgifter. Det kan vara administrativt arbete men också att följa med på olika uppdrag och inspektioner som de olika enheterna har. Vi vill att du ska få inblick i våra många yrkeskategorier och vår arbetsvardag.

Välkommen in med din ansökan!