Nynäshamns kommun – ekokommun i skärgårdsmiljö

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Nynäshamns kommun är en förvaltning med cirka 180 medarbetare. Här arbetar vi med bland annat planering av bostäder och infrastruktur samt ansvarar för skötseln av den yttre miljön och förvaltningen av egna fastigheter.

Som praktikant på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer du till någon av våra avdelningar Stadsmiljö, Stadsbyggnad, VA och Fastighet och Service. Här arbetar bland andra plan- och landskapsarkitekter, miljö- och klimatstrateger, lantmäteriingenjör, bygglovhandläggare, projektledare, förvaltare, trafiktekniker, VA-ingenjörer och drifttekniker. Som praktikant kommer du i kontakt med olika yrkeskategorier och får insyn i många delar av vår verksamhet.

Kan du bidra med engagemang och intresse för våra frågor? Då ska du söka praktik hos oss. Välkommen med din ansökan.