KTH-alumner lyfter kompetensinitiativ från IVA

Arbetsgivare runt om i landet vittnar om att de har stora utmaningar när det kommer till att rekrytera högre teknisk kompetens. Två initiativ som fokuserar på frågan är Tekniksprånget och Jobbsprånget, praktikprogram som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med regeringen och näringslivet. KTH-alumnerna Linda Spahiu och Gustaf Sahlström är engagerade som handledare och…

Bosch Rexroth – sätter maskiner och system i rörelse!

Rörelse. Snabb eller långsam. I olika riktningar och former. Med små laster eller enorma krafter, med precision ner till tusendelar av en millimeter. Total kontroll både i extrem kyla och brännande hetta. För det krävs lösningar baserade på djup kunskap inom mekanik, hydraulik och elektronik. Vi på Bosch Rexroth är ett av få företag i…