Stockholms Hamnar – Vill du vara med och göra Stockholm till en sjöfartsstad i världsklass?

Stockholms Hamnar arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning. Varje år passerar över tolv miljoner passagerare och åtta miljoner ton gods våra hamnar. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av transport- och logistiksystem där sjöfart och hamnverksamhet ingår. Dessutom är Stockholms Hamnar en hyresvärd som förvaltar över 200 000 kvm lokalyta som ligger i anslutning till hamnverksamheten. Ett exempel på hyresgäst är Fotografiska museet.

Hos oss finns och behövs en mix av kompetenser. Bland annat arbetar projektledare inom teknik, miljöingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, logistikplanerare, fastighetsförvaltare och hamnstyrmän för att göra Stockholm till en sjöfartsstad i världsklass. Som praktikant kommer du därför få en unik inblick i hur det är att arbeta i ett modernt logistik- och hamnföretag och vilken typ av varierande arbetsuppgifter en ingenjör kan ha. En stor del av vår verksamhet bygger på att arbeta i projekt och därför söker vi dig som tycker om projektarbete. Nyfikenhet och engagemang är egenskaper som vi värdesätter.