Bosch Rexroth – sätter maskiner och system i rörelse!

Rörelse. Snabb eller långsam. I olika riktningar och former. Med små laster eller enorma krafter, med precision ner till tusendelar av en millimeter. Total kontroll både i extrem kyla och brännande hetta. För det krävs lösningar baserade på djup kunskap inom mekanik, hydraulik och elektronik. Vi på Bosch Rexroth är ett av få företag i världen som klarar av just detta.

På Bosch Rexroth i Norden arbetar 950 medarbetar, varav ca 750 i Sverige, med försäljning, produktion och produktutveckling för industriell automation och mobilhydraulik. Här utvecklas bland annat lösningar för produktionslinjer inom tillverkande industri, livsmedelsindustri och för gruvnäringen.

På byggarbetsplatser runt om i Sverige arbetar grävmaskiner, schaktmaskiner och andra arbetsmaskiner som styrs med hjälp av komponenter från Rexroth. Ett annat exempel är mobila lösningar för fartyg och arbetsfordon. Dessutom utvecklar Bosch Rexroth lösningar inom förnyelsebar energi och för smarta, uppkopplade fabriker med intelligenta maskiner och självstyrande produktion. Rexroth täcker in ett brett spektrum av skräddarsydda lösningar och våra medarbetare bidrar till att skapa innovativa, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar.

Tekniksprånget ger oss en möjlighet att praktiskt engagera dagens ungdomar till att bli morgondagens ingenjörer.

Som praktikant på Bosch Rexroths tekniksupportavdelning i Älvsjö, Stockholm så får du chansen att arbeta med det senaste inom industriautomation i ett av världens ledande automationsföretag. Du kommer att arbeta med våra produkter och mjukvaror tillsammans med våra erfarna kollegor inom bolaget.

Som praktikant på Bosch Rexroth avdelning för Hydraulcylindrar i Älvsjö, Stockholm får du se hur vår verksamhet fungerar när det gäller allt inom produktion av hydrauliska cylindrar. Du får även möjlighet att se hur våra processer fungerar inom försäljning, orderhantering, konstruktion, produktions planering och bearbetning/montering under din praktik tid hos oss.

Du som är intresserad av våra praktikplatser bör ha ett mycket stort intresse för teknik och ha en stark vilja och intresse av att lära dig nya saker. Du skall tycka om att ha eget ansvar och att ta egna initiativ. Tycker du dessutom om att samarbeta och är utåtriktad som person, så tror vi att du kommer att trivas hos oss.

Vi är också säkra på att din tid hos oss kommer att bli spännande och lärorik!