Det är utmaningen som lockar! – 3 snabba frågor med Philip Lundqvist, Tekniksprångspraktikant på Permobil

Philip gör Tekniksprångets praktik på Permobil under våren. Tekniksprångets Helena träffade honom för några snabbar frågor om praktiken. 

Vad fick dig att söka till Tekniksprånget?

– Det var på gymnasiet som mitt intresse väcktes av att en praktikant kom till min skola och berättade om sin Tekniksprångspraktik på Halebop. Jag hade planerat att ta ett års uppehåll mellan gymnasiet och vidare studier och tyckte att det lät som ett perfekt tillfälle att prova på det jobb jag vill ha i framtiden; civilingenjör.

Hur är praktiken på Permobil mot vad du hade förväntat dig?

– Redan innan praktiken hade jag förstått att ingenjörsyrket var väldigt brett och jag hade därför inte några särskilda tankar kring vad jag hade att vänta av praktiken. Väl på plats fick jag först vara med under tillverkningsprocessen av maskiner för att få en större förståelse inför det jag gör idag: Utvecklar instruktioner för hur man bygger Permobiler. Utöver det hjälper jag till när det dyker upp “småjobb”, exempelvis om ett fel i produktionen ska utredas. Senare under praktiken kommer jag även att få testa på arbetet på andra avdelningar.

Vad tycker du lockar mest med ingenjörsyrket?

– För mig är det utmaningen som lockar. Att under mitt arbetsliv få fortsätta att utvecklas och förbättra mina kunskaper genom att ställas inför problem som ska lösas är det jag tycker känns roligast. När praktiken på Permobil är genomförd hoppas jag på civilingenjörsstudier i Umeå!

Skribent: Helena Lundvall
helena.lundvall@iva.se