Ragn-Sells – Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö

Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Men där slutar likheterna mellan oss och andra, vi ser en början där andra ser ett slut. Vår filosofi är att det jobb vår bransch gör kan utföras på många olika sätt och att det är människorna som gör skillnad. På Ragn-Sells har vi samlat branschens mest erfarna och professionella medarbetare. Människor som varje dag går till jobbet med följande ledord i ryggen:

Vi gör det enkelt.
Enkla lösningar gör mest nytta, både för ekonomin och för miljön.
Vi tar ansvar.
Inte bara för att lösa våra kunders problem, utan också för miljön och kretsloppet.
Vi har en helhetssyn.
Genom att titta på kundens hela problem kan vi göra smartare, hållbara lösningar.
Vi har framåtanda.
Många pratar om miljö- och klimatproblem. Vi gör något åt dem.

Tekniksprångsperioden kommer att vara lokaliserad på Högbytorp i Upplands-Bro utanför centrala Stockholm

Högbytorp är Sveriges ledande kretsloppsanläggning, en modern kretsloppsindustri. Här kombinerar vi på Ragn-Sells vår långa erfarenhet av avfallshantering med den senaste forskningen och tekniken.

I takt med att vårt samhälle producerar varor och produkter som är alltmer komplicerade blir avfallet alltmer komplext. Samtidigt ställer både vi och samhället högre krav på återvinning, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar i vårt arbete. Vårt mål är att behandla och återvinna så mycket som möjligt.

Vi tar emot och behandlar cirka 1,5 miljoner ton avfall per år på Högbytorp. Varje dag anländer 250-400 bilar med material som ska sorteras och behandlas. Det mesta kommer från industrier, byggen, kommuner och handel medan en liten del kommer från hushåll. Det handlar om allt från förorenad jord, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material och så kallat PTP – papper, trä och plast till skrot, metaller, aska, miljöfarligtavfall och läkemedel. På anläggningen sorterar, behandlar och återvinner vi alla dessa avfallsslag.

Tekniksprångsperioden

På Högbytorp sker intern utveckling och uppföljning av nya och befintliga tekniker för behandling av olika material. Praktikperioden innebära att du ”hands-on” kommer att utföra analyser av processprover, olika material för karaktärisering samt testa olika material och att stödja pågående utvecklingsprojekt, t.ex. framtagning av nya behandlingstekniker. Arbetet kommer mestadels att ske på Ragn-Sells interna laboratorium på Högbytorp där det vanligtvis jobbar tre personer. Som tekniksprångara hos oss kommer du att få se olika moment av laborativverksamhet, testa på rening av vatten, provtagning, analyser samt behandling och test av olika restprodukter. Praktiken kommer varvas med lite administrativa uppgifter och besök i Ragn-Sells breda verksamhet. Genom praktiken hos oss hoppas vi att du ska kunna se möjligheter i ”Branschernas bransch” där syftet är att avgifta samhället och skapa cirkulära flöden (återvinning/återanvändning) av material.

För att trivas hos oss ska du vara nyfiken, noggrann och nytänkande. Förstås är du intresserad av kemi och vill se hur ett framtida jobb som analytisk kemist eller kemiingenjör kan se ut. Har du dessutom ett stort miljöintresse har du hamnat helt rätt!

Vill du göra din praktik på ett familjeföretag som gör världen lite bättre, varje dag? Välkommen till Ragn-Sells!

OBS! Praktiken är på vår anläggning Högbytorp i Upplands-Bro. P.g.a. dåliga kollektiva förbindelser måste du ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till anläggningen.