“Nu när man verkligen har fått se vilket häftigt yrke ingenjörsyrket är så har jag bestämt mig!”

Intervju med Hanna Comstedt & Evelina Heinö, Tekniksprångare på Mölnlycke Health Care.

Evelina och Hanna är 19 respektive 20 år gamla och kommer båda från Göteborg. De tog studenten från naturvetenskapsprogrammet i våras och är nu tekniksprångare på Mölnlycke Health Care. Förra veckan kunde ni följa dem på Tekniksprångets Instagram och Snapchat där de gjorde succé. Jag stämde möte med dem för att fråga lite mer om praktiken och om deras framtidsplaner!

Ni gör ju er praktik på Mölnlycke Health Care. Vad är roligast med att ha sin praktik där?

Evelina – Det jag tycker är roligast är variationen mellan att få vara med på möten och arbeta administrativt till att få laborera. Det är en sak att förstå saker i teorin men en helt annan att få använda dem i praktiken, det är häftigt att se sambanden mellan teori och praktik. När vi laborerar tittar vi framför allt på egenskaper hos produkter och ser till så att de håller för det som de ska, exempelvis med hjälp av dragprovaren som vi la upp klipp på, på Instagram.

Hanna – Förutom variationen är det roligt att få se hela processen av en ny produkt. Att det är så mycket mer än bara det laborativa som ska med, det är marknad, produktutveckling, design och så vidare. Alla delar ska stämma överens. Det är kul att se att det är olika delar på ett företag och att få se de olika delarna samspela. Särskilt eftersom att ofta när man undrar vad en ingenjör gör får man svaret att de jobbar i projekt och det är svårt att förstå vad det innebär, det är lite diffust. När man nu får se projekten och ingenjörers roll i dessa i och med Tekniksprånget får man en tydligare bild av vad det egentligen innebär.

Evelina – Sen tycker jag det har varit väldigt bra att vara flera tekniksprångare på samma ställe. Dels får vi se mycket mer eftersom vi pratar med varandra och ser vad de andra får göra. Vi har bland annat skrivbord tillsammans och sen brukar vi ha tekniksprångarmöte varje vecka där vi träffas och pratar om vad vi har gjort i veckan och vad vi ska göra framöver.

Vad är det för produkter som tillverkas på Mölnlycke och var används de?

Evelina – Det finns flera avdelningar på Mölnlycke som tillverkar olika typer av produkter. Min avdelning heter Surgical, och där jobbar man med operationsprodukter och lakan som används till olika typer av kirurgiska ingrepp. Mölnlycke tillverkar både de kirurgiska kläderna som läkare och sköterskor använder samt operationslakanen.

Hanna – Jag är på avdelningen Prevention. Där tillverkar de produkter som används för att förebygga trycksår. Det kan bland annat vara trycksårsförband och olika produkter som används för att positionera patienter så att kroppsdelar avlastas och tryck fördelas. Vi tillverkar inte bara trycksårsförband utan det finns flera andra sorters förband också.

Vissa av Mölnlyckes produkter säljs på apotek men de allra flesta används framför allt inom vården.

Skulle ni kunna tänka er att arbeta som ingenjörer i framtiden?

Evelina – När jag slutade gymnasiet så hade jag verkligen bestämt mig för att inte gå någon teknisk utbildning utan jag ska mer åt något annat håll. Men nu när man verkligen har fått se hur häftigt ingenjörsyrket är så har jag bestämt mig för att läsa antingen kemiteknik eller bioteknik på förhoppningsvis Chalmers.

Hanna – Jag hade funderat på ingenjör tidigare och då på bioteknik, men jag var absolut inte säker. Det var mycket därför jag sökte till just Mölnlycke, för att det är väldigt mycket biotekniker och kemitekniker som jobbar och det är det som jag är intresserad av. Så jag kom hit och så var det så roligt så nu har jag bestämt mig att det är bioteknik jag ska läsa!

Skribent: Helena Lundvall
helena.lundvall@iva.se