SBAB – Vi förverkligar drömmar med innovation

Vi är övertygade om att nyckeln till vår framgång ligger i vilka vi är; våra medarbetare, vår företagskultur och våra värderingar. På SBAB har vi en mycket stark värdegrund med en tydlig vision, mission och värderingar som styr hur vi leder och hur vi verkar mot varandra och mot våra kunder. Vi vill göra skillnad för samhället och våra kunder i deras boende och boendeekonomi. Vår affär handlar om att låna upp och att låna ut kapital för bostadsändamål. Vårt dagliga arbete ger våra kunder möjlighet att förverkliga sina drömmar – drömmar om ett hem.

För oss är det viktigt att vi fokuserar lika mycket på medarbetarupplevelsen som på kundupplevelsen. Vi är övertygade om att vi mer än någonsin tidigare är beroende av medarbetare som är motiverade, ser möjligheter och agerar på dessa. För oss är nyckeln till framgång initiativförmågan hos var och en av oss samt disciplinen att slutföra aktiviteter. Det som vi sammanfattar i begreppet självdrivande medarbetare.

Du kommer få möjlighet under din praktik hos oss på vårt huvudkontor i Solna Business Park att prova på hur det är att jobba på vår teknikavdelning SBAB TECH där vi jobbar mycket med innovation och ny teknik. Områden vi är duktiga inom är till exempel säkerhet, systemutveckling, dataanalys och projektledning. Du kommer få tillfälle att både jobba tillsammans med team men även självständigt för att verkligen få prova på de olika delarna. Programmering och testning är en stor del av det vi jobbar med så vi ser gärna att du har ett intresse för det. Du kommer även få ta del av vad vårt företag och bransch jobbar med, hur vi jobbar och vad vi tycker är roligt.

Varmt välkommen med din ansökan.