Textilia – Vi tvättar arbetskläder till Sveriges vardagshjältar

Textilia jobbar över 500 engagerade medarbetare för att se till att Sveriges läkare, sjuksköterskor, kockar, chaufförer, lagerarbetare och många andra vardagshjältar kan ta på sig rena arbetskläder varje dag. Vi vet att rena, snygga och säkra arbetskläder på jobbet är oerhört viktigt. Det bidrar till ökad yrkesstolthet och att man faktiskt gör ett bättre jobb. Vår drivkraft är att hela tiden göra ett bättre jobb och skapa en renare och snyggare vardag för våra kunder.

Vi tror på ett öppet och ett mångkulturellt samhälle

På Textilia är vi stolta över många saker. Men vi är extra stolta över att vara en mångkulturell arbetsplats. Våra medarbetare kommer ifrån ett 30-tal olika nationaliteter där vi dagligen ser hur mångfald bidrar till en positiv utveckling – för den egna individen, för Textilia som företag och för ett långsiktigt hållbart och öppet samhälle med plats för alla.

Praktikmöjligheter

Vi jobbar i en tekniskt avancerad produktionsmiljö med automatiserade tvättprocesser som har höga krav på effektivitet. Vi kan erbjuda praktikplatser på våra produktionsenheter i Boden, Långsele, Rimbo, Örebro, Göteborg och Karlskrona.

Alla som jobbar inom Textilia jobbar utifrån våra gemensamma värderingar: Engagemang, Trovärdig och Tillsammans. Dessa ledord genomsyrar vårt dagliga arbete i alla lägen.

Vad får man göra som praktikant på Textilia?

Textilia kan erbjuda uppgifter i den centrala driftsutvecklingen/produktionsutvecklingen som innebär att arbeta inom ramen för något av Textilias centrala projekt. Uppgiften utförs på Textilias produktionsenheter (Boden, Långsele, Rimbo, Örebro, Karlskrona, Göteborg) och kombineras med fördel med praktiskt arbete i Textilias produktionsverksamhet för att skapa för samtliga processer inom drift.