Arbetsförmedlingen – Får människor och företag att växa

Vi på Arbetsförmedlingen är övertygade att modern teknik, nytänkande och nyttjandet av innovationer är nyckeln till att koppla ihop människors förmågor, drömmar och kunskap med företag som behöver nya medarbetare.

Arbetsförmedlingen är mitt uppe i Förnyelseresan där vi bland annat digitaliserar vårt stöd och våra tjänster för att anpassa oss till att möta varje individs och organisations behov på bästa möjliga sätt. Vi ser till varje unik situation och vi vill vara där våra kunder är och möta dem på ett resurseffektivt sätt. Vårt samhällsengagemang är stort och vårt uppdrag är viktigt.

Game changer, curios tech developer, exploring doer…?!

På vår IT-avdelning är vi idag cirka 400 personer som arbetar med att lägga grunden för att vi ska kunna utveckla och digitalisera våra tjänster. På den avdelning som skapar våra digitala produkter såsom mobila appar, webbapplikationer och nya webbtjänster, arbetar cirka 200 personer. Vi är många som arbetar för att bygga smartare, enklare och mer attraktiva lösningar för våra kunder.

Som Tekniksprångare kommer du få träffa många roller och kompetenser som behövs hos oss: utvecklare, testare, agila coacher, ux-designers, art directors, projektledare, tekniker, chefer,ledare och administratörer. Vi vill ge dig en bred bild av vad ingenjörsyrket kan innebära och där möjligheterna är oändliga.