Arbetsförmedlingen – Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa

Vi på Arbetsförmedlingen är övertygade att modern teknik, nytänkande och nyttjandet av innovationer är nyckeln till att koppla ihop människors förmågor, drömmar och kunskap med företag som behöver nya medarbetare.

Arbetsförmedlingen är mitt uppe i Förnyelseresan där vi bland annat digitaliserar vårt stöd och våra tjänster för att anpassa oss till att möta varje individs och organisations behov på bästa möjliga sätt. Vi ser till varje unik situation och vi vill vara där våra kunder är och möta dem på ett resurseffektivt sätt. Vårt samhällsengagemang är stort och vårt uppdrag är viktigt.

Game changer, curios tech developer, exploring doer…?!

På vår IT-avdelning är vi idag cirka 400 personer som arbetar med att lägga grunden för att vi ska kunna utveckla och digitalisera våra tjänster. På den avdelning som skapar våra digitala produkter såsom mobila appar, webbapplikationer och nya webbtjänster, arbetar cirka 200 personer. Vi är många som arbetar för att bygga smartare, enklare och mer attraktiva lösningar för våra kunder.

Nu söker vid dig som är Tekniksprångare och som är nyfiken på ny teknik och digitalisering och vilka möjligheter det kan skapa inom ramen för vårt samhällsuppdrag. Du är intresserad av att få en inblick i myndighetsvärlden och hur en sådan organisation fungerar i en tid som präglas av snabb utvecklingstakt och höga förväntningar på kundanpassade lösningar. Du har en önskan att det du gör bidrar till samhällsnyttan och vill därför vara med där det händer och dela med dig av tankesätt och perspektiv som kan ge verksamheten nya infallsvinklar.

För att detta ska bli en givande period för dig behöver du vara social och ha en ambition att lära känna flera delar av organisationen genom att bygga dina nätverk internt. Vi ser också att du är självgående i den mening att du själv kan hitta uppgifter att ta tag i och som skapar mening för både dig och oss. Du har en professionell approach, kan inspirera genom nya infallsvinklar och är förtroendeingivande genom att du tar ansvar för de uppgifter du bestämmer dig för att genomföra.

Som Tekniksprångare kommer du få träffa många roller och kompetenser som behövs hos oss: utvecklare, testare, agila coacher, ux-designers, art directors, projektledare, tekniker, chefer,ledare och administratörer. Vi vill ge dig en bred bild av vad ingenjörsyrket kan innebära och där möjligheterna är oändliga.