Norrtälje Kommun – praktik på en växande kommun

Det bor ungefär 60 000 personer i Norrtälje kommun. Men vi kommer bli många fler de kommande åren och därför behöver vi växa både i tätorter och på landsbygden. Tillsammans utvecklar vi kommunen både för dagens och för morgondagens invånare. Vi behöver inte bara fler bostäder utan också fler förskolor, skolor, idrottshallar, parker och äldreboenden. Och så förstås arbetsplatser, restauranger, teatrar – ja allt som behövs för att människor ska kunna bo, verka och trivas här.

Vi är med i Tekniksprånget för att visa unga invånare att det finns många spännande jobb för den som är intresserad av teknik. Att jobba i Norrtälje kommun är att göra skillnad – för barn såväl som för vuxna eller särskilt utsatta i samhället. Vi sätter invånaren främst och arbetar för allas lika värde!

Som praktikant hos Norrtälje kommun får du testa på många olika saker och se vad flera olika typer av ingenjörer jobbar med. Du får möjlighet att gå runt på flera olika enheter för att få en så bred bild som möjligt och därmed bilda dig en bra uppfattning av vad du tycker är roligast! Du får en unik bild av allt en kommun gör och hur det fungerar inom området. Du kommer bland annat få jobba med uppgifter med trafikplanering, VA-nätet, vägbyggen, planering av park och natur och bli insatt i hur det går till när vi bygger Norrtälje hamn och andra spännande exploateringsprojekt. Du kommer även få en inblick i den politiska processen. En praktikplats med mer variation är svår att hitta!

Du får också möjlighet att jobba med olika uppgifter på kommunens mätnings- och kartenhet. Det kan handla om att digitalisera och sammanställa information/kartor i cad-format men det kan även handla om att uppdatera kartor eller göra olika mätningsarbeten i samband med bygglov, till exempel att kontrollera husplacering när nya hus ska byggas. Du kommer arbeta mycket vid datorn men beroende på dina kunskaper kan det också hända att du får följa med och arbeta ute i fält.

Varmt välkommen med din ansökan!