Skanska – utvecklar framtidens samhälle

Skanska är ett av ett av världens främsta bygg- och projekt-utvecklingsbolag och vi vill utveckla framtidens samhälle genom vår kunskap. Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.

Skanskas värderingar

Läs gärna mer om våra värderingar som bland annat beskriver hur vi värnar om livet och hur vi arbetar för att bli bättre tillsammans. Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.

Skanska 1Verksamheten är uppdelad i fyra grenar.

Bygg- och anläggningsverksamhet:

Välfungerande samhällen behöver arbetsplatser, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukhus och tillgång till energi och vatten. Vi på Skanska bidrar till samhällsutvecklingen med vår samlade kompetens och resurser genom bygg- och anläggningsverksamheten.

Bostadsutveckling:

Den moderna familjens nya hem finns i bostadsområden med närhet till service, rekreation och goda kommunikationer. Inför varje nytt projekt gör vi omfattande analyser där vi anpassar vårt erbjudande utifrån människors olika drömmar och behov. Kärnan i vår verksamhet är att skapa ökad livskvalitet.

Kommersiell fastighetsutveckling:

Sunda, gröna och effektiva kontor och fastigheter är fokus för den kommersiella fastighetsutvecklingen. Kontor, logistik och volymhandel är våra tre viktigaste produkter. Vi är långsiktiga i vårt arbete – det är inte ovanligt att ett projekt tar mellan fem och tio år, från idé till färdig byggnad.

Infrastrukturutveckling:

Verksamheten utarbetar hållbara lösningar för nödvändig infrastruktur som vägar, sjukhus och skolor.

Praktisera på Skanska

För att hantera våra viktiga åtaganden är självklart medarbetarna vår främsta styrka. Vill du hänga med på vår resa under en period? Detta kan du göra genom att praktisera hos oss. Praktik på Skanska ger dig möjligheten att skaffa dig en bra inblick i vad ett ingenjörsyrke innebär.

Under din praktik får du handledning och stor möjlighet till personlig utveckling genom att vara en del i det dagliga arbetet. Vi jobbar hårt för att din praktiktid ska bli både spännande och lärorik och för att du ska få en bild av hur det är att arbeta på våra arbetsplatser. Det är viktigt för oss att få möjlighet att inspirera till framtida studieval. Du knyter också viktiga kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss.