Uppsala Vatten och Avfall AB – För ett hållbart Uppsala

Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala – den att ha rent vatten, miljösäkert avlopp och effektiv avfallshantering.

Vi arbetar för en trygg och hållbar samhällsutveckling med en god vatten- och avloppsförsörjning och avfallshantering för flera generationer framåt. Uppsala Vatten är en samhällsutvecklare och samhällsbyggare, som tar ansvar för ett hållbart och tryggt samhälle och är en framstående aktör i framtidsfrågor. Vi är idag närmare 200 stolta medarbetare som tillsammans arbetar för en god service, hög kvalitet och ett gott affärsmannaskap.

På Uppsala Vatten finns många olika yrkesroller representerade. Allt från drifttekniker, utredningsingenjörer och ekonomer till chaufförer, kundtjänstpersonal och rörläggare. Med en ökad mångfald av erfarenheter och bakgrunder vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats.