Vakin – erbjuder världens viktigaste jobb!

Vatten och hållbarhet. Det sägs att våra kroppar består till 70% av vatten och att alla kastar skräp varje dag.

Fint, då kan du ju redan mycket om vad vi gör! Känner du dig säker på vad du ska göra i framtiden? Om inte, så vill vi passa på och tipsa om jobb som är bland de viktigaste i världen. Hur då viktigast? Ja, utan rent vatten och med skräphögar överallt lever vi inte så länge till…

Framtiden ligger i vatten-, avlopps-och avfallsbranschen genom yrken där du har möjlighet att påverka såväl miljön som hälsan i samhället. Som ingenjör bidrar du inte bara med ditt teknikkunnande, utan är även del i ett socialt ansvarstagande. Din kompetens behövs här hemma i Sverige och om det lockar dig att jobba utomlands, så finns dessa branscher i hela världen.

Vi är 125 glada medarbetare på Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB), som jobbar för att förse oss alla med ett gott dricksvatten samt hantera avfallsfrågorna i Umeå och Vindelns kommun. Allt med miljö och människa i fokus!

Vi ser fram emot att visa dig olika arbetsuppgifter och yrkesinriktningar. Beroende på ditt intresse berörs exempelvis frågor kring konsumtion, energioptimering, resurser, kretslopp, biogasteknik, automation, styr- och regler, processteknik, samhällsplanering eller miljöteknik.

Varmt välkommen att upptäcka ett nytt spännande område genom att söka praktik hos oss!