Telge – med samhällsnytta i fokus

Välkommen till Telge! Vi är en koncern som ägs av Södertälje kommun med uppdrag är att förse Södertäljeborna med bra samhällstjänster och bidra till en attraktivare stad. Vi ska bland annat leverera friskt och gott vatten, el och bredband till Södertälje med omnejd och erbjuda attraktiva bostäder, skolor och äldreboenden. Vi ser till att källsorteringen är enkel och att logistiken fungerar för varor som anländer från världens alla hörn.

Med sunda värderingar och samhällsnytta i fokus utmanar vi och tänker i nya banor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas med en stor variation av arbetsuppgifter och ett stort mått av frihet under ansvar. På Telge finns goda karriärmöjligheter och en kultur som ger möjlighet att påverka på allvar.

För oss betyder mångfald en levande organisation där vi är som folk är mest – det vill säga lika, men ändå olika. Det är positivt med människor med skilda erfarenheter och perspektiv. Vi är säkra på att det kan ge nya affärer, främjar gott samarbete och ökar möjligheten att möta våra kunder på ett personligt sätt.

Praktiken kommer att vara på Telge Nät som äger, utvecklar och underhåller näten för el-, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Vi bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster.