Alumner från Chalmers lyfter IVAs kompetensinitiativ

Många företag runt om i landet upplever stora utmaningar i att rekrytera högre teknisk kompetens. Två initiativ som fokuserar på frågan är Tekniksprånget och Jobbsprånget, praktikprogram som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med regeringen och näringslivet. Chalmersalumnerna David Wallgren och Hanna Gustafsson har båda varit handledare inom Tekniksprånget och ser flera positiva effekter för såväl arbetsgivare som praktikanter och den egna karriären.

Tekniksprånget ger unga teknikintresserade en möjlighet att prova på hur det kan vara att arbeta som ingenjör samtidigt som arbetsgivarna får in ny energi och en chans att visa vad deras arbetsplats kan erbjuda för framtidsmöjligheter. Jobbsprånget matchar arbetsgivares kompetensbehov med nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Båda projekten är nationella och erbjuder praktik på fyra månader två gånger om året. Små och stora arbetsgivare från både offentlig och privat sektor medverkar.

En av de viktigaste faktorerna för en lyckad praktik är handledarna. David Wallgren läste Teknisk design och produktutveckling på Chalmers och tog sin examen 2010. Idag jobbar han som Terminology Leader på Volvo Group Trucks Technology i Göteborg och har tillsammans med en kollega varit handledare för åtta praktikanter under de senaste åren. Han lyfter framförallt det faktum att praktikanterna kommer med många nya infallsvinklar som positivt med handledarskapet:

– Praktikanterna har många nya idéer och reflektioner. De ser på saker med fräscha ögon som gör att vi börjar tänka nytt. I längden handlar Tekniksprånget om att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Ungdomarna som går programmet får en bild av hur det kan vara att jobba ute på ett företag så att de känner sig mer säkra i sina val.

David tycker dessutom att handledarrollen ger en extra dimension i arbetslivet.

– Det ger mervärde att vara handledare. Förhoppningsvis bidrar det till att någon ungdom får bättre uppfattning om vad de drömmer om eller vill. Flera av mina kollegor har sagt att de önskar att Tekniksprånget fanns när de var i den åldern.

Hanna Gustafsson heter en annan Chalmersalumn som också varit handledare inom Tekniksprånget. Hanna läste till civilingenjör i Teknisk design och har fram tills nyligen jobbat som User Experience Designer på Hogia i Stenungsund. Även Hanna lyfter fram hur roligt det är med alla nya tankar och idéer från ungdomarna:

– Om man får chansen att bli handledare i Tekniksprånget så ta den, det är så roligt och givande! Ungdomarna har så mycket kloka och innovativa idéer så lyssna och ta till er av deras perspektiv.

Två andra positiva faktorer som Hanna nämner med handledarrollen är glädjen i att få lära ut saker och vara någons mentor samt möjligheten det innebär att få testa på ledarskap. Hon kan även se liknande fördelar mellan Tekniksprånget som vänder sig till ungdomar och Jobbsprånget som vänder sig till nyanlända:

– Jobbsprånget låter som en jättebra grej och jag tänker samma där. Oavsett från vilket håll praktikanterna kommer ifrån så kommer de in med ett annat perspektiv.

De tekniska högskolorna stöttar projekten, bland annat sitter Linköpings universitets rektor Helen Dannetun i styrgruppen där Chalmers tidigare rektor Jan-Eric Sundgren är ordförande.

Kort om Tekniksprånget

Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen i samverkan med arbetsgivare runt om i hela landet. Genom fyra månaders betald praktik får unga chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Cirka 230 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på 120 orter runt om i Sverige.

Av de som genomfört programmet är 50 procent tjejer. 8 av 10 vill bli ingenjör efter avslutad praktik och 9 av 10 fd praktikanter anser att praktiken leder till färre avhopp från tekniska utbildningar. Hela 97 procent av handledarna uppger att de kan tänka sig att vara handledare igen och de bekräftar att det handlar om riktiga jobb som de får hjälp med av sina praktikanter.

Kort om Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram som enkelt matchar arbetsgivares kompetensbehov med nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Syftet är att snabba på introduktionen till den svenska arbetsmarknaden genom att erbjuda fyra månaders praktikprogram.

Jobbsprånget samarbetar med Arbetsförmedlingen och är upptaget i regeringens satsning för integration fram till 2019. Cirka 80 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på 45 orter runt om i Sverige. Medverkan är kostnadsfritt.

– Arbetsgivare tar gärna emot praktikanter, givet vår enkla modell, och uppskattar att vi arbetar nationellt och har hand om myndighetskontakterna. Varje arbetsgivare får en egen kontaktperson som stöttar ända tills praktiken är avslutad, säger verksamhetsansvariga Alexandra Ridderstad.

En majoritet av praktikanterna har efter pilotprojektet fått jobb, vilket naturligtvis är en framgång.

– Syftet är att erbjuda en snabb introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Även om anställning inte är huvudsyftet kan vi se att det blir resultatet, säger Alexandra Ridderstad.

Vill din arbetsgivare delta, har du frågor om Tekniksprånget och Jobbsprånget eller vill veta mer?
Kontakta:
Linus Brandin
linus.brandin@iva.se
072-077 59 87

På bilden ser ni Hanna med två av Hogias tidigare tekniksprångare. Från vänster: Eric Carlsson, Hanna Gustafsson och David Persson.