Zengun – Fokus på fastigheter och bostäder

Zengun är ett entreprenadföretag som är verksamt inom Stockholm med fokus på kommersiella fastigheter och bostäder. Vi har personal i alla skeden i ett projekt, allt från yrkesmedarbetare (snickare) som utför arbetet, till projektchefer och projekteringsledare som planerar, styr och övervakar det arbete som ska utföras. Under tekniksprånget kommer du främst jobba med de medarbetare som arbetar med planering, ledning och styrning och i första hand med de som leder arbetet på plats. Arbetsuppgifterna innebär att tolka ritningar, planera hur arbetet bäst utförs och sedan kommunicera det till dem som ska utföra arbetet.

För att säkerställa att din praktik blir givande och inspirerar dig till att börja studera kommer din huvudsakliga mentor vara en av våra traineer. Förutom att de är studenter på KTH, så är de anställda av oss och jobbar på somrar och även under terminerna i den utsträckning som studierna tillåter. Det gör att de på ett mycket bra sätt kan förklara vad studierna kan ge, men samtidigt vara bryggan mellan dig och övriga medarbetare på Zengun.

Det första som sker efter att du antagits är att du har ett möte med din mentor och några av våra medarbetare, för att göra en skräddarsydd plan som passar din bakgrund och dina förhoppningar. Du kommer att i början följa ett antal medarbetare på ett antal projekt, men efter hand hoppas vi att du kommer att kunna utföra uppgifter på egen hand redan under praktikperioden. Vi kommer också att be dig göra någon form av analys av bolaget avseende utveckling. Vi försöker ständigt bli bättre, och bästa sättet att bli det är att någon utifrån använder sina erfarenheter till att se var våra brister är. Dina åsikter och observationer blir alltså en viktig del i vår ständiga utveckling.

Vi ser fram emot din ansökan, och att få träffa dig. Välkommen!

Vi föredrar ansökningar på svenska.

Vill du veta mer? Välkommen till www.zengun.se eller till våra kanaler på sociala medier.