Klippan Safety AB – Ta del av framtagning och förbättring av tekniska produkter

Klippan Safety AB ingår i koncernen CalixKlippan Group som omsätter cirka 1100 MSEK med dotterbolag. Klippan Safety omsätter 485 MSEK och har cirka 400 anställda, varav 120 på huvudkontoret i Klippan.

Övriga enheter finns i Polen, Tyskland, Brasilien och Ryssland.  Klippan Safety är en systemleverantör till fordonsindustrin och tillverkar bland annat interiörsystem och säkerhetsprodukter till olika fordon, framförallt lastbilar. Klippan Safetys affärsidé är att erbjuda funktioner för säker transport och hög komfort till förare och passagerare. Se mer detaljer, produkter etc på hemsidan: www.klippan-safety.se

Som praktikant hos Klippan Safety kommer du att ingå i den tekniska utvecklingsavdelningen ”Research, Development and Engineering”. Inom avdelningen arbetar konstruktörer, beräkningsingenjörer, produktionstekniker, beredare, prototypbyggare och projektledare med att ta fram nya och förbättra befintliga produkter. Arbetet sker oftast i nära samarbete med olika bil- och lastbilstillverkare runt om i Europa och världen. Praktikantens uppgifter kommer att variera inom gruppen. Uppgifterna kan anpassas efter personens intressen och förmågor, huvuduppgifter blir att hjälpa till i byggnation av prototyper, kvalitetsdokumentation, projektdokumentation men även att delta i konstruktionsarbetet.