“Är det verkligen ingenjör jag vill bli?”

Den stora utmaningen som rör ingenjörsutbildningarna är inte att platserna är för få. “Det är att så få tar sig igenom utbildningen.”, menar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer i en artikel för SvD Debatt.

Under min praktik på IVA fick jag och min kollega chansen att jobba väldigt nära de frågor som Tekniksprånget arbetar för- bevara Sveriges ingenjörstradition och stärka landets långsiktiga konkurrenskraft. I och med den beräknade ingenjörsbristen gjorde vi olika undersökningar kring detta ämne med låg examensfrekvens som det mest uppenbara problemet.

På civilingenjörsutbildningar tar bara hälften av studenterna examen och andelen är ännu lägre för högskoleingenjörer. Att ingenjörsstudenter inte fullföljer sina utbildningar beror på flera orsaker; motivationsproblem eller stress över att inte klara av studierna bland annat. Dessutom spelar ålder stor roll bland dem som väljer att hoppa av. ”En student som är 19 år gammal har inte alltid klart för sig vad han eller hon vill med livet.”, skriver Mary Örnborg i en artikel för Metro Sverige om ingenjörsavhoppen.

Att en osäkerhet inför framtiden hos mig och andra unga skulle kunna vara orsaken till detta samhällshot är inte det första jag skulle ha tänkt på. Något som, däremot, lät betydligt mer rimligt var att möjligheten att faktiskt “testa” på ingenjörsyrket skulle göra mig mindre osäker. Varför skulle jag hoppa på en ingenjörsutbildning utan att veta vad det innebar?                                           Att söka till Tekniksprånget var nu en självklarhet! Utöver att praktiken gav mig insikt i ingenjörsyrket, gav den framförallt motivation inför framtiden.

Följaktligen kommer Tekniksprånget vara avgörande för vad du väljer att plugga, ingenjör eller inte, men framförallt kommer det vara avgörande för hur resan till det slutgiltiga målet blir!

Skribent: Era Krasniqi, före detta tekniksprångare på IVA

Vill du söka? Gå direkt till ansökningsportalen