SCA – Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft

SCA är Europas största privata skogsägare med mer än två miljoner hektar skog och känner vi har ett stort ansvar för människor och natur. Vi planterar träd som ska växa i nästan ett sekel innan de skördas. Långsiktighet är en del av vår affärsstrategi, en del av vår själ. Vi sköter våra skogar för att…

Swedavia bjuder in till nätverksträff

Förra veckan hade praktikanterna på Swedavia anordnat en nätverksträff för praktikanterna i Stockholmsområdet. Ellen Söderberg som denna höst praktikserar på Swedavia har sammanfattat träffen:  ”Torsdagen 9/11 bjöd vi tekniksprångare från Swedavia på Arlanda, Ellen Söderberg och Amal Ali, in 20 tekniksprångare från olika företag på en nätverksträff. Under träffen fick alla deltagare lyssna till en…

Svenska Uppfinnareföreningen – Världens äldsta uppfinnareförening

Bakgrund Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Verksamheten står på ideella grunder är allmännyttig och partipolitiskt obunden. Föreningen grundades 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Det gör Svenska Uppfinnareföreningen…

Gavlefastigheter – Vi jobbar för Gävles bästa

Vi är Gavlefastigheter – ett kommunalt fastighetsbolag som förvaltar, vårdar och utvecklar Gävle kommuns skolor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader och kontorslokaler. Vi ingår i Gavlia-koncernen tillsammans med vårt dotterbolag Gavle Drift & Service. Som Tekniksprångare hos oss får du hänga med våra projektledare inom teknik och byggprojekt, delta i byggmöten, projekteringsmöten etc. Det här ingår: Delta i alla…

Ett ingenjörsjobb är roligt och givande!

Något som har visat sig vara gemensamt för de flesta ungdomar, särskilt nyblivna studenter, är en osäkerhet kring framtiden. “Vad ska jag göra nu?”, “Plugga eller jobba?”, “Vad ska jag plugga och vad ska jag jobba med?” – frågor som vi alla har undrat över. För Clara, tekniksprångare på Sony Mobile Communications, var det inte…

Känns ingenjörsyrket diffust och inte särskilt “häftigt”?

Det är en häftig kontorsbyggnad som Vattenfall har i Arenastaden! Fyra sammanlänkade hus, 8 till 14 våningar höga där miljökraven har spelat stor roll för utformningen. Klimatfrågan är trots allt central i Vattenfalls verksamhet! Och sedan slog det mig hur häftigt det är att man faktiskt kan ta del av det där på heltid genom…