Gavlefastigheter – Gävle kommun AB – Arbetar för Gävles bästa

Gavlefastigheter Gävle kommun AB är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar huvuddelen av kommunens alla verksamhetslokaler, fritidsanläggningar och kulturbyggnader. Gavlefastigheter ingår i Gavlia-koncernen tillsammans med Gavle Drift & Service och Gävle Parkeringsservice. Tillsammans arbetar Gavlia-koncernen för Gävles bästa.

Den som ingår i Tekniksprånget hos oss inom Gavlefastigheter är att följa vår projektledare inom teknik och byggprojekt, delta i byggmöten, projekterinsmöten etc.

  • Besiktningar vid byggnationer.
  • Följa med i arbeten bland våra tekniska specialister så som Industridoktoranderna, Energicontroller, Byggnadsinformationssamordnare – CAD/BIM etc., VVS, Mark, El.
  • Möjligheten kommer även finnas att delta i inköpsarbete för koncernen som Gavlefastigheter är moderbolag för.
  • Förutom detta kommer praktik kunna ordnas inom koncernen som även består av Gävle Parkeringsservice och Gävle Drift och Service.

Naturligtvis ingår personen i Arbetsplatsträffar, gemensamma aktiviteter i övrigt etc.