GRANULDISK – Utvecklar och producerar innovativa och resurseffektiva rengöringslösningar

GRANULDISK är ett svenskt privatägt bolag med säte i Malmö och dotterbolag i flera länder. GRANULDISK utvecklar och producerar innovativa och resurseffektiva rengöringslösningar och har idag storkök som största segmentet. GRANULDISK® grovdiskmaskiner är en svensk innovation och finns på den internationella marknaden sedan snart 30 år. Våra grovdiskmaskiner använder PowerGranules®, vatten och en liten mängd diskmedel för att effektivt rengöra grytor, kantiner och andra köksredskap på bara ett par minuter. Den blästrande kraften är så effektiv att förberedelser som blötläggning och skrubbning elimineras och att tekniken gör av med upp till 90 % mindre vatten, energi och kemikalier än någon annan grovdiskmetod.

Tekniken har även anpassats och haft stort genomslag i andra branscher, så som Solo Rescue® som används inom Räddningstjänsten och dekontaminerar rökdykarutrustning.

GRANULDISK är en del av Sandberg Development AB-koncernen.

Exempel på möjliga arbetsuppgifter:

Nyutveckling komponenter
Produktvård
Förstudie och plan för internet of things.

Mer info finns på  www.granuldisk.com