Har ni svårt att rekrytera ingenjörer?

Många arbetsgivare runt om i Sverige brottas idag med svårigheten att hitta högre teknisk kompetens. På sikt riskerar det att hota konkurrenskraften och hämma tillväxten. Fler unga behöver välja en teknisk karriär, men många tvekar.

Enligt en ny undersökning, besvarad av 7034 ungdomar som sökt till Tekniksprånget mellan 2015-2017, är tjejer som går sista året på gymnasiet mer tveksamma till att välja högre teknisk utbildning än killar. Som skäl anges bland annat osäkerhet på vad utbildningen leder till samt svåra mattestudier.

Hälften av killarna (50 procent) är tveksamma till att läsa en högre teknisk utbildning, jämfört med hela två tredjedelar (67 procent) av tjejerna. 29 procent av tjejerna angav ”osäkerhet på vart det leder” som skäl för tveksamheten och 13 procent att de trodde att högskolematematiken var för svår.

Genom Tekniksprånget ges ungdomar som just gått ut NA/TE på gymnasiet möjligheten att praktisera som ingenjör i fyra månader, för att inspireras till att välja en högre teknisk utbildning.

– Vi vet idag att programmet fungerar och påverkar ungas vägval. Sedan starten 2012 har över 3300 ungdomar gått Tekniksprånget. Efter avslutad praktik säger hela 8 av 10 att de vill bli ingenjör och hälften av dem är tjejer. Det visar på vikten av att få komma ut och möta verkligheten och se vad man kan göra som ingenjör. Ungdomarna behöver få en målbild för studierna. Tekniksprånget hjälper dem att hitta sin framtidsdröm, menar Alexandra Ridderstad, ansvarig för Tekniksprånget på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Idag medverkar ca 200 arbetsgivare i initiativet. Men många fler behövs om vi ska klara kompetensbehoven i framtiden!

Erbjud praktik redan i höst. Anmäl ert intresse nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Organisation

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. I och med detta uppdaterarar vi vår integritetspolicy så att du lättare ska förstå hur vi hanterar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs integritetspolicy här www.iva.se/Integritet.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på

Tekniksprånget
tspraktikant@iva.se 

Personuppgiftsansvarige
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
info@iva.se