Bodens kommun – helheten och långsiktiga lösningar är i fokus

Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv. Tekniska förvaltningen har en viktig roll för att uppnå kommunens vision om 30 000 invånare och vi arbetar aktivt med att bygga och förvalta ett hållbart samhälle.

På tekniska förvaltningen arbetar vi med drift och underhåll av kommunens parker, gator, vatten och avlopp. Vi har också hand om avfallshantering, färdtjänst, kollektivtrafik, trafikfrågor och samordnar kommunens tjänstebilar. Vi genomför och planerar stora investeringar i ny infrastruktur, vatten- och avloppssystem, parker, torg mm. Rekrytering av framtidens tekniker och ingenjörer ser vi som en av våra strategiskt viktigaste frågor för att kunna behålla och utveckla ett attraktivt och tryggt samhälle.

Vi kan erbjuda många intressanta och utvecklande jobb där helheten och långsiktiga lösningar är i fokus. Som praktikant på tekniska förvaltningen får du en god insyn av hela vår kärnverksamhet. Vi söker dig som är intresserad av att lära nya saker och av att utveckla metoder och arbetssätt. Som person är du lyhörd, engagerad och bra på att ta egna initiativ.