Epiroc – ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrin

Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och producerar bolaget innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och förbrukningsvaror. Bolaget grundades i Stockholm och har passionerade medarbetare som samarbetar och ger support till kunder i över 150 länder. Läs mer på www.epirocgroup.com.

Epiroc Rock Drills Business. 1 plats i Örebro.

 Uppdragsbeskrivning:

Hos oss på Epiroc Rock Drills business får du chansen att under några månader prova på att jobba med konstruktion, utveckling och testning av vår kärnprodukt borrmaskinen. Med stöd från övriga i utvecklingsgruppen får du lära dig verktygen vi använder, rita , konstruera och beställa detaljerna i vår produktion. Stora möjligheter finns att även få praktisera i vår laboratorium eller i vår avancerade maskinverkstad. För att ge dig en bredare blick av vad det kan innebära att vara ingenjör så ordnar vi även studiebesök på andra funktioner i företaget varav flera är andra utvecklingsavdelningar. Tillsammans kan vi anpassa delar av din Tekniskprångstid hos oss för att du skall få känna på mycket som möjligt och ge dig en bra bas inför ditt eventuella framtida yrkesval.

Epiroc 1 plats i Kvarntorp/Kumla och 1 plats i Norra Bro/Örebro.

 Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget vi vill ha hjälp med är att i projektform säkerställa en bra och säker arbetsmiljö i vår montering belägen på två fysiska platser, en plats i Kvarntorp/Kumla och en i Norra Bro/Örebro.

Projektet omfattar bland annat:

  1. Inventering arbetshjälpmedel
  2. Klassificering av arbetshjälpmedel, CE alternativt ej CE märkning
  3. Dokumentering av arbetshjälpmedel såsom riskanalys, säkerhetsinstruktion, underhållsinstruktion och uppmärkning mm.
  4. Riskinventering arbetsmoment med arbetshjälpmedel, t.ex. lyft och användande av monteringsfixturer mm.
  5. Framtagande av förslag på lämpliga åtgärder utifrån identifierade risker och behov såsom nya monteringshjälpmedel samt säkerhetsinstruktioner

Vi ser att du för att lösa ovanstående ska vara analytisk, noggrann och vara beredd att gå ner i detaljer.

Du måste dessutom ha en god social förmåga och kunna kommunicera runt ditt uppdrag till personalen på golvet på ett ödmjukt sätt.
Viktigt att förklara att man gör detta tillsammans med montörerna för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Uppdraget kommer att utföras tillsammans med andra produktionstekniker och chefer som jobbar hos oss.