Göteborgs stad – Lokalförvaltningen

Vi påverkar vardagen för många göteborgare. I Göteborgs Stad arbetar cirka 49 000 medarbetare för att skapa bra vardagar för alla göteborgare. Vårt uppdrag är att bygga en hållbar stad, öppen för världen.

Lokalförvaltningen är en kommunal förvaltning i Göteborgs Stad med cirka 400 medarbetare. Vi är en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med stora lokal- och markytor. Vi bygger, förvaltar och anpassar lokaler åt hela staden; förskolor, skolor, äldreboenden med mera.

På förvaltningens serviceavdelning arbetar projektledare, ingenjörer, upphandlare, systemförvaltare med mera. Genom Tekniksprånget vill vi visa vilka spännande arbetsområden med starkt teknik- och byggfokus som finns och hur stor variationen är.  Som praktikant på lokalförvaltningen kommer du i kontakt med olika yrkeskategorier och får insyn i olika delar av vår verksamhet.

Vad får man göra som praktikant hos Lokalförvaltningen i Göteborgs stad?

Gillar du arbeta med teknisk fastighetsdrift och vill hjälpa oss hålla våra fastigheter i bästa tekniska skick – då har vi uppdraget till dig!

På område Driftteknik arbetar drifttekniker, fastighetstekniker och ingenjörer tillsammans för att skapa effektiv drift av våra fastigheter och en god innemiljö för alla som vistas i våra lokaler. Vi är ett härligt gäng med stort engagemang som jobbar tillsammans för att lösa våra uppdrag. Du kommer att få inblick hur den dagliga driften sköts av våra tekniker och ingenjörer.  Här jobbar vi med tillsyn och skötsel av fastigheternas tekniska installationer, främst värme och ventilation. Som ett led i vårt förebyggande underhållsarbete utför vi årliga driftronder, vilket innebär att vi gör servicebesök och kontroller utifrån en checklista och åtgärdar mindre fel inom värme och ventilation. Vi felsöker och avhjälper fel och hanterar akut uppkomna ärenden från kund och styrsystem. Vi arbetar tillsammans för att skapa en god innemiljö för kunden och för att uppnå lokalförvaltningens energieffektiviseringsmål.

Du kommer att vara viktig resurs och hjälpa oss med åtgärder efter gjorda servicebesök som t.ex. termostatbyten.

Du kommer att träffa många människor under arbetsdagarna, du kommer att träffa förskolebarn i förskolorna, äldre i våra äldreboenden och boende som har särskilt stöd i hemmet. Det är just dessa möten som vi tror att du uppskattar. Du blir en viktig del i gruppen. Vi uppmuntrar kreativa tankar som kan bidra till långsiktiga och hållbara lösningar, vi vill ju att fastigheterna ska vara så energieffektiva som möjligt och stå kvar i många år.

Självklart har du ett genuint intresse för teknik, tar ett stort ansvar för ditt arbete och drar dig inte för att ta egna initiativ. Du trivs på en arbetsplats där det händer mycket, där ingen dag är den andra lik. Du tycker det är inspirerande att möta olika människor och personligheter. Tillsammans arbetar vi för att göteborgarna ska få det bra.

Är du nyfiken och trivs med att jobba under eget ansvar, såväl som i grupp? Kan du bidra med engagemang och intresse för våra frågor? Då ska du söka praktik hos oss! Välkommen med din ansökan.