Robin Boregrim och hans handledare Henrik Dahlström

Nya utmaningar för Robin på Siemens

Robin har under våren fått möjlighet att på Siemens testa programmering som verkligen blir något konkret och dessutom tänja på sina kunskapsgränser. För Siemens del har man i Robin fått in ny energi och tankesätt. Läs intervjun med tekniksprångare Robin Boregrim och hans handledare Henrik Dahlström.

Fem frågor till tekniksprångare Robin:

Varför valde du att söka till Tekniksprånget?

Jag ville veta hur det var att jobba inom teknikområdet. Jag ville ha den referenspunkten. Jag har vänner som gått Tekniksprånget och tror det var så jag fick reda på att Tekniksprånget finns. Jag ville dessutom ta ett sabbatsår.

Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?

Mitt projekt är att plocka ned data från originmalmaskinen från Mindsphere och få in det till Plan Simulation  – skapa en digital twin/en prototyp för att testa hur effektiv en maskin är och testa hur olika ändringar får effekt.

Vad är det roligaste med praktiken?

Att få träffa många inspirerande personer som är väldigt duktiga på det som de gör. Och att få utmana sig själv och tänja på mina kunskapsgränser. Programmering har mest varit en hobby och nu har jag varit tvungen att ta i mer. Det jag gör nu blir liksom någonting.

Det var väldigt spännande att träffa två utvecklingsteam från andra delar av Siemens för att visa vad jag hade gjort hittills.

Vad har du för planer till hösten?

Jag vill börja plugga till hösten: mjukvara på Linköping. Jag har kollat av olika lärosäten med mina kollegor här på Siemens som studerat på KTH, Lund och Linköping.

Hur ser din drömarbetsplats ut?

Jag vill se att mitt arbete leder framåt. Att arbetsplatsen är en trevlig miljö och att arbetskamraterna kan ta en paus för en trevlig stund. Det är viktigt att jag känner mig engagerad i mina arbetsuppgifter.

Tre frågor till handledare Henrik:

Vad har varit roligast med att vara handledare i Tekniksprånget?

Att hjälpa en ung person att få insikt i arbetslivet och ge dem nyttiga erfarenheter.

Vilken har varit den största utmaningen?

Att hitta rätt nivå av komplexitet på arbetet. Båda parter vill få ut något bra av praktiken och därför är nivån viktig att fundera kring. Sedan är det att ha tid som handledare samtidigt går det att lösa genom att fördela det arbetet på fler personer.

Vad har ni lärt er genom er medverkan i Tekniksprånget?

Vi lärde oss att det var väldigt bra att lägga en del av handledarskapet på våra trainees för att tekniksprångaren också skulle få vägledning av någon som studerat nyligen.