Göteborgs Stad Service Center – Skapar en bra vardag för alla göteborgare

Vi påverkar vardagen för många göteborgare. I Göteborgs Stad arbetar cirka 49 000 medarbetare för att skapa bra vardagar för alla göteborgare. Vårt uppdrag är att bygga en hållbar stad, öppen för världen.

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av våra tjänster. Vi är idag cirka 500 anställda. Läs mer om oss på www.goteborg.se/intraservice

Verksamhetsområde Servicecenter ansvarar för support till staden genom den sammanhållna supportprocessen som består av användarsupport, incident och problem. Det kan vara hjälp att förstå hur en tjänst fungerar eller att snabbt hitta lösningar om det uppstår tekniska problem med tjänsterna. Inom Servicecenter finns 3 enheter; Backoffice, Närstöd och Servicedesk.

Inom Backoffice tillhandahåller vi IT-support, tar emot och löser ärenden via applikationer, e-post och webb. Vi hanterar ärenden av mer komplex eller tidskrävande karaktär samt ärenden som behöver utredas. Vi ansvarar för inköpsprocessen för IT-relaterad arbetsplatsutrustning, och ger support och utför administrativa uppdrag för tjänsten telefoni. På Närstöd ger vi IT-support där det krävs personligt besök i stadens verksamheter. Vi gör felsökningar, ger support och kopplar in personlig arbetsutrustning, installerar kringutrustning och lokala applikationer (skrivare, passersystem, med mera) Vi felsöker, kopplar in och installerar lokala nät, ger konsultation, stöd och råd till lokala IT-organisationer.

Genom Tekniksprånget vill vi visa vilka spännande arbetsområden med starkt teknik- och IT-fokus som finns i Göteborgs stad och hur stor variationen är. Som praktikant på Intraservice inom Backoffice eller Närstöd kommer du att komma i kontakt med olika yrkeskategorier och få insyn i olika delar av vår verksamhet. Gillar du att arbeta med service – då har vi uppdraget till dig!

Exempel på arbetsuppgifter inom Backoffice är att lösa ärenden inom Office365, konto och behörighetshantering eller inom andra kommungemensamma system. Du kan även få skriva kunskapsartiklar efter att ha löst ett ärende för att förbättra kunskapsspridningen inom gruppen. På Närstöd följer du med ut på serviceuppdrag i stadens verksamheter. Det kan handla om att göra felsökningar och installationer samt ge råd och stöd.

Självklart har du ett genuint intresse för teknik, tar ett stort ansvar för ditt arbete och drar dig inte för att ta egna initiativ. Du trivs på en arbetsplats där det händer mycket, där ingen dag är den andra lik. Du tycker det är inspirerande att möta olika människor och personligheter. Tillsammans arbetar vi för att göteborgarna ska få det bra.

Är du nyfiken och trivs med att jobba under eget ansvar, såväl som i grupp? Kan du bidra med engagemang och intresse för våra frågor? Då ska du söka praktik hos oss! Välkommen med din ansökan.