Norrvatten

Drifttekniker till pilotförsök på Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. 600 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar ett hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med 55 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun. Här producerar vi 1600 liter dricksvatten per sekund. Till Görvälnverket tar man sig med bil eller cykel, åker man kollektiv är närmsta busshållplats Prismavägen ca 1,5 km från Görvälnverket.

På Norrvatten pågår just nu pilotförsök för att ta fram kunskap om hur ny reningsteknik ska användas på vårt framtida vattenverk. Du kommer som praktikant på Norrvatten i huvudsak att bistå vår drifttekniker i skötsel och drift av de pilotanläggningar som finns på Norrvatten. En del andra uppgifter kan också komma att ingå som att överföra analysdata mellan olika administrativa system, ta prover och eventuellt göra enklare kemiska analyser.