Eskilstuna kommun

Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs fram i Eskilstuna. Vi vill alltid framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen, ända sedan de första smederna slog sina slag i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och förbättra. Idag är vi en snabbväxande miljösmart industristad med musik och idrott i vårt DNA. Vi leder utvecklingen mot framtidens hållbara städer och industrier genom innovationer och nydanande miljösatsningar. Vi väntar inte på att någon annan ska komma med lösningar. Vi gör själva och hjälper på så vis evolutionen på traven. Eskilstuna har idag över 100 000 invånare och vi växer kraftigt.

Vill du göra stadsevolution med oss? Välkommen till Eskilstuna!

Blivande brandingenjör?

Brand- och olycksförebyggande arbete är något som vi i Eskilstuna kommun prioriterar och utvecklar kontinuerligt. På Räddningstjänsten kommer du att arbeta i team med brandmän, brandingenjörer och brandinspektörer.

Utöver dina egna arbetsuppgifter kommer du följa en brandingenjörs arbete både med inspektioner på olika företag och när de arbetar som brandbefäl operativt på skadeplatser mm.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda, professionella möten med invånare, brukare och kunder. I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i.

Välkommen att göra skillnad!