Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7500 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Medicinsk teknik hjälper både kliniska verksamheter och stödverksamheter inom hälso- och sjukvården. Vi rycker ut vid akuta fel och sköter fortlöpande underhåll av medicinsk teknik som ultraljudsapparater och operationsutrustning. Det gör att vi har mycket kontakt med vårdverksamheterna och är ofta ute på avdelningar och mottagningar. Vi fungerar också som ett stöd vid upphandlingar och avveckling av medicintekniska utrustningar. Vid behov finns vi med som teknikstöd vid nybyggnationer.

Som praktikant hos oss kommer du få introduktion i medicintekniks olika apparatgrupper. Du kommer också efter internutbildning få arbeta en del med enklare underhåll på utrustning som inte kräver leverantörsutbildning. Det kan också bli aktuellt att göra mindre utredningsuppdrag.