Praktiken på Jernhusen har gett tjejerna en inblick i ingenjörsyrket

 

Fredrika Blume (till höger), Tekniksprångare på Jernhusen i Stockholm tyckte Tekniksprånget lät spännande och kände att det var skönt att veta vad hon skulle göra till hösten. Hanna Ambuhm (till vänster), även hon en Tekniksprångare på Jernhusen ville få inblick i flera olika yrken för att få en bättre förståelse för vad hon vill arbeta med. 

Innan praktikperioden på Jernhusen drog igång, trodde Fredrika först att man bara kunde arbeta inom IT och programmering men hon har nu upptäckt bredden av ingenjörsyrket. Vid besöket på Jernhusen pratade vi om vad denna erfarenhet kommer ha för påverkan i framtiden för tjejerna. Hanna berättade att hon verkligen har hittat vad hon vill arbeta med i framtiden och vad för typ av arbetsplats hon trivs på. Båda kunde instämma att de verkligen fått en inblick i hur en arbetsplats fungerar och att det varit en lärorik erfarenhet att lära känna kollegor och att nätverka.

En ”typisk dag” på Jernhusen verkar inte riktigt finnas, vilket är något vi ser vara ett åtkommande svar när vi träffar på Tekniksprångare som är ute på praktik. Fredrika nämner att dagarna ser väldigt olika ut och involverar flertalet arbetsuppgifter med allt ifrån avstämning med uppdragsgivaren till att följa med på diverse möten. Hanna instämmer och säger att dagen vanligtvis börjar med att hon arbetar med olika uppgifter hon har blivit tilldelad innan det är dags för lunch med hela teamet.

Några av de uppgifter som Hanna har tyckt varit roligast på praktiken hittills har varit bland annat varit att få sammanställa mätdata på ett snyggt och funktionellt sätt för att sedan presentera det för andra. Fredrikas intresse har varit att jobba med hållbarhetsfrågor, detta för att göra skillnad. Även studiebesöken till Örebro som hon har fått följa med på har varit väldigt lärorika.

Att rekommendera Tekniksprånget är något båda absolut instämmer på. Både Fredrika och Hanna blev själva rekommenderade eller hörde talas om Tekniksprånget från äldre kompisar som gjort praktik. Fredrika vill poängtera att det är lätt att tro att Tekniksprånget endast är riktat på teknikföretag och programmering men att det varit en lättnad att finna praktik inom flertalet andra områden som exempelvis är relaterade till vissa samhällsfrågor. Hanna instämmer och säger avslutande att praktik genom Tekniksprånget är en perfekt möjlighet att utvecklas och växa som person.