Hållbar praktik på Södertälje kommun

Trafikingenjörer Maria Wikenståhl och Harald Östlund från Stadsmiljö på Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun är handledare till tekniksprångare Hilma Ramdén och Ebba Storm. Praktiken har verkligen blivit lyckad, så låt er inspireras av intervjun nedan.

Vad var det med Samhällsbyggnadskontoret som kändes lockande för dig?

Hilma: Jag hade inte riktigt koll på vad jag vill göra innan min praktik men jag ville jobba med något där jag kunde vara med och påverka. Min intervju med Maria och Harald var otroligt inspirerande.

Ebba: Jag läste samhällsplanering på gymnasiet och jag fick nu en chans att prova på vad det innebar i praktiken.

Berätta lite om dina arbetsuppgifter?

Ebba: De första veckorna fick vi vara med och gå på möten för att lära känna folk på andra avdelningar och få en överblick på verksamheten. Vi började på Park och där fick vi designa blomsterrabatter. Vi har även tagit fram underlag gällande krav på uteserveringar. På Mark- och Exploateringskontoret fick vi ställa intervjufrågor angående samarbetet exploatering och stadsmiljö.

Hilma: Vi har fått jobba med kampanjer inom mobility management där vi riktat in oss på få unga södertäljebor (15-25 år) att välja hållbara transporter. Där har det handlat om hur man påverkar unga att göra kloka och hållbara val. Det kommer vi redovisa muntligt och skriftligt i en rapport. Vi har även haft mindre uppgifter i form av inventering och webbenkäter gällande trafiksäkerhet.

Hur är det att vara ung medarbetare här på Södertälje kommun?

Ebba: Det är ganska blandat i ålder här på kommunen och det har varit väldigt lätt att komma in i gänget på avdelningen.

Hilma: Jag tycker det är spännande att umgås med vuxna och alla har varit väldigt välkomnande. Ett annat socialt sammanhang och närmare verkligheten än på gymnasiet.

Frågor till handledarna:

Hur har ni tänkt runt arbetsuppgifter för era tekniksprångare?

Harald: Vi ville ha nya perspektiv på de arbetsuppgifter vi valde, både vanliga och roliga uppgifter, så att de fick en sann bild av hur det är att jobba här.

Maria: Vi flaggade innan praktikperioden på möten om att kollegor gärna fick komma med förslag på arbetsuppgifter, vilket fungerade väldigt bra. Första två veckorna fick Hilma och Ebba viss orienteringstid där de kunde lärde känna folk och verksamheten. Vi fick till en bra blandning mellan de arbetsuppgifter vi som handledare tagit fram och uppgifter från andra delar av avdelningen.  

Vad har varit roligast med att vara handledare?

Maria: Våra tekniksprångare är ju så roliga och trevliga! Det är också spännande att höra Ebbas och Hilmas funderingar om framtiden, studier osv. Det har ju gått lite fram och tillbaka.

Harald: Vi har fått lära känna två nya och unga personer! Det är så givande att få hjälpa unga personer in och vägleda dem in i studielivet. Det är också roligt att föra vidare kunskaper som man kanske inte hittar i en bok.

Har ni stött på några utmaningar inför eller under praktiken?

Maria: En utmaning initialt har varit att få med alla på avdelningen med på tåget och engagera sig. Våra tekniksprångare är ju så himla snabba, vilket har varit en liten utmaning. Det har varit svårt att bedöma har lång tid en arbetsuppgift tar att slutföra. Harald: Vi har haft ett litet överskott på saker att göra, vilket har varit skönt.  

Tips till andra arbetsgivare som är nyfikna på Tekniksprånget:

Harald: Låt era tekniksprångare lära känna resten av avdelningen de första veckorna, innan de får sätta tänderna i en arbetsuppgift. Det öppnar upp för att tidigt förstå helheten och samtidigt lära känna andra på avdelningen, sedan var de i stort sett självgående.

Maria: Det ger oss tid att lära känna Hilma och Ebba samt vilken kapacitet de har. Sedan tror jag det verkligen är viktigt att sätta tekniksprångarna i mitten av teamet rent fysiskt, så att de får träffa många personer och verkligen blir en del av teamet.