Tekniksprångarna är efterlängtade varje termin på Gävle Energi

Gävle Energi har tagit emot Tekniksprångare under flera år och ungdomarna är ett självklart inslag i organisationen och efterlängtade varje termin. Nyaste stjärnorna är Hanna Evaldsson och Johan Bergengren som gör sin andra praktikdag på Gävle Energi när vår kollega Sarah får chans att prata med dem en stund. Båda kommer från Uppsala och har pluggat natur på gymnasiet.

Varför sökte ni till Tekniksprånget?
Johan: För att få en inblick i vad en ingenjör gör, se vad det innebär att hamna ute i arbetslivet som en ingenjör. Vad man kan förvänta sig och för att kunna ta beslut för framtiden. Jag har tänkt plugga molekylär bioteknik. Men vi får se, energi är kanske också något att satsa på.
Hanna: Jag jobbade på ICA och kände att jag ville göra något annat. Jag hade hört mycket bra om Tekniksprånget, både i 2an och i 3an på gymnasiet. Min syster pluggar till civilingenjör och jag har frågat henne massa gånger vad hon ska jobba med när hon är klar. Och hon svarar ”Ja men jag vet fortfarande inte, jag har ingen riktigt aning.” Då kände jag att genom Tekniksprånget får jag faktiskt chansen att träffa människor som jobbar som ingenjörer och är utbildade. Jag läste mycket stories om vad andra fått göra på Tekniksprångets hemsida och tittade vilka intressanta företag som erbjöd praktikplatser.

Vad har ni för förväntningar på praktiken?
Hanna: Att få vara ute i fält, vara ute på kraftvärmeverket.
Johan: Ja det längtar vi efter! Få vara ute i verksamheten och se vad det är vi grejar med egentligen.
Hanna: Få en förståelse för det vi gör här på kontoret och hur det hänger ihop med det som sker ute i verksamheten.