Tornberget – Praktikplats på ett av Sveriges kundvänligaste fastighetsbolag

Tornberget är ett fastighetsförvaltningsbolag som ägs av Haninge kommun. Vi äger och förvaltar kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek samt äldre- och omsorgslokaler. Totalt äger vi cirka 300 000 m². Antalet medarbetare är närmare 100 stycken. Våra nyrenoverade och moderna kontorslokaler ligger centralt i Haninge med närhet till butiker, restauranger och Rudans friluftsområde. Runt hörnet ligger Handens buss- och pendeltågsstationer.

I Haninge kommun har vi ett koncept för nyproducerade förskolor. Tanken är att man enkelt ska kunna bygga flera liknande byggnader utan att behöva ta fram alla ritningar på nytt i varje projekt. Två konceptförskolor är byggda och de nästkommande två börjar byggas under 2019. Eftersom flera andra kommuner också har tagit fram egna koncept för förskolor vill Tornberget göra en jämförelse mellan koncepten med hjälp av två kandidater från Tekniksprånget. Det Tornberget vill jämföra är:

  • Yta
  • Kostnad
  • Energieffektivitet 
  • Funktioner

Syftet med jämförelsen är att lära av varandra och en del av uppdraget för kandidaterna blir att tillsammans med våra handledare på projektavdelningen hitta vilka nyckeltal som är intressanta att jämföra för respektive del. Hos oss finns möjlighet för rätt kandidater att få en inblick i många olika fastighetsyrken och en bra grund för vad man tycker verkar intressant för framtida studier. På vår projektavdelning arbetar ett tiotal byggnadsingenjörer och byggledare, såväl yngre som äldre. Medarbetarna på projektavdelningen arbetar brett, men kandidaterna kommer även att träffa ingenjörer inom olika funktioner såsom exempelvis el, drift, värme och ventilation.

Om du är nyfiken, ambitiös och utvecklingsinriktad så tror vi att du skulle passa bra hos Tornberget Fastighetsförvaltning.