NCC – skapar och utvecklar framtida samhällsmiljöer

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen som utvecklar skolor, sjukhus, vägar, broar, bostäder, kontor och övrig infrastruktur. NCC skapar framtida miljöer för arbete, boende och kommunikation baserad på en ansvarig byggverksamhet som leder till en hållbar interaktion mellan människor och miljö.

I NCC arbetar vi med teknik i flera olika delar av våra processer och är därför beroende av duktiga ingenjörer. Det är viktigt för oss att tillräckligt många väljer att studera till ingenjör så att vi i även i framtiden ska kunna hitta duktiga medarbetare. Vi ser Tekniksprånget som en god möjlighet att få visa upp vad våra ingenjörer gör hos oss, och hoppas på det sättet kunna inspirera dig till att studera vidare till ingenjör

På NCC kommer du som praktikant att få prova på hur det är att arbeta i ett stort företag och du kommer få inblick i olika delar av vår verksamhet där vi bland annat producerar bostäder, vägar och kommersiella fastigheter. Inom ramen för praktiken kan du få se delar som omfattar allt från planeringsstadiet till produktionen i vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer variera beroende på var i organisationen du gör din praktik, men gemensamt för alla är att man kommer få praktisera på olika funktioner. Du kan räkna med att vara ute på våra spännande byggprojekt samt i kontorsmiljö. Genom det här upplägget kommer du få ta del av flera av de viktiga faser som ett projekt hos NCC innehåller och tack vare detta förstå hur man genom arbetet i NCC påverkar och bidrar till samhällsutvecklingen.