Tromb – Prova på livet som utvecklare i riktiga kundprojekt

Tromb arbetar med digital affärsutveckling. Vi kombinerar teknik, design och användarupplevelse med affärs- och verksamhetsutveckling för att skapa digitala kundlösningar och affärskoncept. Vi har våra rötter djupt i det tekniska men här arbetar många kompetenser som affärsutvecklare, arkitekter, systemutvecklare, strateger, designers, ux-specialister och varumärke. Alla behövs för att ta realisera våra lösningar på ett bra sätt.
 
De senaste två åren har vi aktivt jobbat med innovationsprocesser baserat på Google Design Sprint för att kunna ställa de svåraste frågorna, hitta lösningarna, välja väg, ta fram prototyper och genomföra användartester. Detta arbetssätt har blivit en naturlig del av vårt erbjudande.
 
Hos oss tar ni rygg på en erfaren utvecklare som troligtvis också blir er handledare. Beroende på er kunskapsnivå utformar vi lämpliga arbetsuppgifter i något av våra kundprojekt. Ni får bekanta er med verktyg, utvecklingsmiljöer och principer for hur utvecklingsprojekt bedrivs. Ni kommer att lära er mer om yrket som utvecklare och erhålla både erfarenhet och insikt om en framtida karriärsväg. Kanske hittar ni tidigt också en framtida arbetsgivare?