Tekniksprånget och tillgång till rätt kompetens

”För teknikintensiva företag, så som Bona inom kemiteknik, är tillgången till rätt kompetens en viktig framtidsfråga för att klara en allt hårdare konkurrens på marknaden. Därför är det mycket angeläget för oss på Bona att vara med i Tekniksprånget,” säger Kerstin Lindell, Bonas vd.

Varför medverkar ni i Tekniksprånget?

Det är en stor brist på ingenjörer och prognoser visar att den kommer att öka än mer i framtiden. Den snabba tekniska utvecklingen och digitalisering gör att efterfrågan är mycket hög på yrket. För teknikintensiva företag, så som Bona inom kemiteknik, är tillgång till rätt kompetens en av de viktigaste framtidsfrågorna för att klara en hård konkurrens på marknaden. 

Vi på Bona tycker det är viktigt att vara med i Tekniksprånget. Det ger unga vuxna möjlighet till insyn och ökat intresse av ingenjörsyrket innan en lång utbildning startar. Att vara ingenjör är ett brett yrke med många inriktningar. Gemensamt är dock att ingenjörer idag arbetar för att lösa många viktiga framtidsutmaningar, därför är ingenjörskompetensen så viktig för vår framtid.

Hur har Tekniksprånget fungerat hos Bona?

Bona har varit med sedan fem år och har under den tiden tagit emot fyra praktikanter. Det har varit ett ömsesidigt utbyte, då vi som företag också lär oss mycket av praktikanterna. Vi är också mycket glada och stolta över att alla som har praktiserat hos oss har valt att påbörja och fullfölja ingenjörsstudier.