SMHI – Samhällsnytta och teknik

SMHIs uppdrag som statlig myndighet är bidra till hårbarhet genom att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Vi tar fram beslutsunderlag som bidrar till en god samhällsplanering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås. För att nå ut med vårt budskap på ett tillgängligt och förståeligt sätt måste vi hela tiden vara nyfikna på förändringar och leta nya innovativa lösningar i såväl tjänster och produkter till allmänhet och kunder som i interna processer, verktyg och arbetssätt. Vår IT-avdelning är idag ca 120 personer och stödjer hela SMHI med att utveckla och digitalisera produkter och tjänster, utveckla och förvalta interna stödsystem samtidigt som vi säkerställer en flexibel och robust drift och infrastruktur. Vi söker Tekniksprångare som drivs av att bidra till samhällsnyttan och vilka möjligheter ny teknik och digitalisering kan skapa inom ramen för vårt samhällsuppdrag. Du är nyfiken på en organisation som kräver snabb utvecklingstakt och där användarupplevelsen har ett stort fokus i det arbete som vi gör.