CEJN – Hjälp oss utveckla nästa generations snabbkopplingar!

Är du intresserad av teknik och utveckling är CEJN rätt praktikplats för dig. Vi förser världens alla hörn med snabbkopplingar. Våra produkter hittar du i över 20 segment som tex. tillverkningsindustrin, räddningstjänsten och förnybar energi. Huvudkontoret ligger i Skövde där ca 340 personer arbetar. Vi utvecklar, producerar och marknadsför våra produkter som sedan, genom våra 17 säljbolag världen över, säljs till kunder som prioriterar en säker och högkvalitativ arbetsplats.

Säkerhet är mycket viktigt i vår bransch. Den går inte att välja bort utan är en nödvändighet i allt vi gör och vi tar ansvar för våra kunders och användarens säkerhet. CEJN arbetar med fem kärnvärden: innovation, miljö, säkerhet, kvalitet och prestanda. De är våra hörnstenar och definierar vilka vi är, hur vi arbetar, vad vi tror på och vad vi står för. CEJN är ett bolag som jobbar tätt tillsammans med högskolor och företag inom automatisering vilket bland annat har resulterat i att CEJN ligger i den absoluta framkanten inom kollaborativa robottekniken. Att vi ligger i framkant visade sig också tydligt när vi 2019 vann årets Svenska Monteringspris.