Region Sörmland – Den öppna regionen

Sörmland ligger i Mälardalen och är i tre väderstreck omgivna av vatten; Östersjön, Mälaren och Hjälmaren. Lägg till cirka 800 insjöar och du får ett omväxlande landskap som inbjuder till natur- och kulturupplevelser av skilda slag.

Region Sörmlands målsättning är att år 2025 vara Sveriges friskaste län. Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) är landstingets specialistresurs avseende medicinsk teknik och strålningsfysik. Hos oss arbetar främst medicintekniska ingenjörer och sjukhusfysiker. Det är till oss som sjukhusets kliniker vänder sig när de behöver hjälp med den medicintekniska utrustningen som används inom vården. Vi ger också stöd avseende användningen av strålning för diagnostik eller behandling, inom områdena röntgen, nuklearmedicin och strålbehandling. MFT arbetar länsövergripande, vilket innebär att vi arbetar på tre sjukhus i regionen, dvs Nyköpings lasarett, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Är du driven, glad, nyfiken och brinner för både teknik och hälsa? Då är du välkommen med en ansökan!