VIDA Bruza – Förädlade produkter från hållbar svensk skog

Vida är en sågverkskoncern med 1100 anställda. Vi som är anställda jobbar inom en rad olika yrken och med flera olika kompetenser. Att arbeta i en bransch som är ett av svaren på framtidens klimatutmaningar gör oss alla som jobbar på Vida till miljöhjältar. 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Det är genom dem vi hela tiden kan utvecklas. Att växa är vår vision och det gäller såväl medarbetare som organisation. Och växa det har vi gjort. Vårt första ångsågverk i Vislanda känns väldigt avlägset nu. Idag är Vida en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har 1 100 anställda på 18 produktionsanläggningar varav 9 sågverk.

Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning. Att våra värden växer i skogen känns skönt. Att arbeta i en bransch som är ett av svaren på framtidens klimatutmaningar gör oss alla som jobbar på Vida till miljöhjältar.