Södra Smålands Avfall & Miljö AB – Bidrar till ett hållbart Småland

På Södra Smålands Avfall & Miljö AB, SSAM, delar vi en och samma vision: Ett Småland utan avfall. Vi är ett regionalt avfallsbolag som sedan 2019 ägs av Lessebo, Växjö, Markaryds, Tingsryds och Älmhults kommuner. Våra 70 medarbetare drivs av övertygelsen att vi tillsammans med våra kunder kan minska avfallet – varje dag.

Vi hjälper 140 000 invånare med sophämtning, slamtömning och möjligheten att lämna sitt avfall på våra 16 återvinningscentraler. Vårt mål är att utveckla avfallshanteringen i hela regionen och påverka beteendet hos kunder och konsumenter. Inom fem år vill vi nämligen minska mängderna mat- och restavfall samt grovavfall med 25 procent.

På SSAM pågår ständigt nya och spännande projekt samt utveckling av tjänster. Som exempel kan nämnas byggnation av självservice-anläggningar och införande av fastighetsnära insamling i fyrfackskärl. Vi testar också behovsanpassad tömning i samarbete med Växjöbostäder, Suez och Wexnet. Med hjälp av IOT-sensorer mäts fyllnadsgraden i sopkärlen, uppkopplade via LORA.

För att minska avfallet är återbruk och cirkulär ekonomi centrala områden där vi strävar efter att ligga i absolut framkant. Flera sorters avfall ska kunna sorteras på samtliga återvinningscentraler. Vår kretsloppspark är hjärtat i verksamheten med en alldeles ny byggnad för just återbruk. Här samarbetar vi med aktörer i våra olika kommuner och vinsterna går till internationell biståndsverksamhet eller socialt arbete på hemmaplan. Som aktör inom avfallsbranschen arbetar vi aktivt med miljöfrågan – hyperaktuellt och något som påverkar oss alla på global nivå. Vi gör helt enkelt skillnad varje dag för våra medborgare.

SSAM tar hand om det historiska avfallet genom sluttäckning av gamla deponier och miljösäkring av gamla anläggningar. Men vi bygger också anläggningar för framtiden, där nya tekniska innovationer kommer att göra skillnad. Här får du en möjlighet att både utveckla din kunskap och bidra med ditt engagemang. Genom Tekniksprånget vill vi visa på alla de möjligheter en ingenjörsutbildning inom avfallsbranschen kan leda till. Hos oss skapar vi framtidens avfallshantering och bidrar till ett hållbart samhälle.

Här kan du läsa mer om SSAM.