Movomech – för säkra och effektiva lyft

Movomech är en komplett leverantör av produkter och totallösningar inom professionell lyftteknik. Det har vi varit sedan 1986. Våra medarbetare består av människor som karaktäriseras av uppfinningsrikedom, stolthet och en tro på att samarbete är nyckeln till framgång. Detta tankesätt avspeglas i våra produkter.

Våra hanteringslösningar hjälper våra kunder att säkert, effektivt och ergonomiskt lyfta skivor, säckar, kartonger, mekaniska detaljer, vitvaror, glas, fönster, fordonskomponenter och mycket mer. Tack vare vår breda produktportfölj är vi verksamma inom de flesta typer av industri med lyft- och hanteringsbehov, både i Sverige och internationellt.

Vi på Movomech är ett kreativt team, och i dialog med kunder, tekniker, ingenjörer och maskinbyggare utvecklas ständigt nya idéer på hur arbetsdagen kan förenklas för våra kunder. Genom tätt samarbete mellan erfarna verktygsbyggare och skickliga konstruktörer har vi under åren utvecklat ett unikt arbetssätt för att skapa optimala lyfthanteringslösningar för varje enskilt uppdrag och tillgodose kundens behov.

Vår expertis omfattar teknikområden som automation, 3D CAD-konstruktion, elkonstruktion, pneumatik, prototypframtagning, ergonomi och teknisk dokumentation.

Movomechföretagens huvudkontor och produktionslokaler återfinns i Kristianstad i nordöstra Skåne, med global representation via försäljningskontor och återförsäljare i hela världen.